Serie: Geloof + Hoop + Liefde

Paulus noemt in 1 Korintiërs 13 drie zaken die bij je blijven wanneer al de rest in je leven wegvalt: geloof, hoop en liefde. Maar hoe uiten zich geloof, hoop en liefde dan in mijn leven? Slaag jij erin om te leven vanuit geloof, staande te blijven in hoop en gevuld te zijn met Gods liefde? In deze serie kijken we naar de kern en het belang van deze drie kwaliteiten. Ontdek samen met ons hoe geloof, hoop en liefde ons dichter bij God brengen.

Geloof Is ….
10 januari 2021

Hoop heeft een naam ….
17 januari 2021

Screenshot Miguel
Liefde is de grootste …
24 januari 2021