Serie: Doopdienst Voorjaar

Drie jongen mensen lieten zich zondag dopen. In deze korte prediking bespreekt Christophe de doop en geeft drie goede redenen om je te laten dopen als je de beslissing genomen hebt om Jezus te volgen.