Tijd Voor Feedback

2 september 2018
Een bekend citaat zegt "feedback is het ontbijt van kampioenen". Paulus was iemand die vaak feedback gaf aan kerken. In de brief aan de Efeziërs is het niet anders. In…
De kerk staat vaak ter discussie, onder niet-gelovigen en zelfs onder gelovigen. Een verkeerd begrip van wie of wat de kerk is, teleurstelling opgelopen in een kerk, gekwetst geweest door…