Onze wens voor jou

Onze wens voor jou is dat je een leven met voldoening kan gaan leiden door God te leren kennen, vrijheid te vinden, je doel in dit leven te ontdekken en het verschil te kunnen gaan maken. Daarnaast wensen we je ook eerlijke en authentieke vriendschappen toe waar je jezelf kan zijn.

We zijn allemaal op zoek naar voldoening.
We zijn allemaal verschillend maar één ding hebben we gemeenschappelijk: elke mens is op zoek naar voldoening in zijn of haar leven. We zoeken het op verschillende plaatsen en manieren maar zelden vindt iemand échte voldoening. Uiteraard zijn er momenten waarbij we ons goed voelen en we het gevoel hebben dat we echt voldoening hebben. Maar zo gauw dat gevoel is gekomen, is het ook weer weg. Het enige dat overblijft is een knagend gevoel van “is dit het nu?”.

We zijn allemaal op zoek naar aanvaarding, waardevol zijn, betekenisvol zijn, mooi zijn, geliefd zijn, … Of je het je realiseert of niet maar deze zoektocht naar volheid heeft ons gevormd. Je kent dat gevoel wel… Je zou alles willen doen en geven om toch maar een beetje mooier, rijker, succesvoller, machtiger, zekerder, misschien zelfs wel meer geliefd te zijn.

Het is zo makkelijk om te denken:

  • “Als ik dit had, dan zou ik me iemand voelen.”
  • “Als ik dit kan doen, dan heb ik iets bereikt in mijn leven.”
  • “Als ik had wat zij hebben, dan zou ik gelukkig zijn.”
  • “Als ik wat meer geld zou hebben, dan zou ik eindelijk voldoening hebben.”
  • “Als ik die promotie zou krijgen, dan zou ik mij gewaardeerd voelen.”
  • “Als ik ervoor kan zorgen dat die persoon van mij houdt, dan zou ik mij eindelijk zeker voelen.”

Maar vroeg of laat ontdekken we de pijnlijke waarheid dat hoe mooi, hoe rijk, hoe machtig en zelfs hoe geliefd we ook zijn, het is nooit genoeg. Het goede nieuws is: je hoeft zo niet te leven. Er is een andere weg.

Voldoening vind je bij Diegene die jou gemaakt heeft.
We kunnen voldoening vinden bij Diegene die ons gemaakt heeft en die een doel met ons leven heeft. Het is enkel als we God leren kennen en met ons hart terugkeren naar onze Schepper dat we écht vrijheid vinden, vrijheid van al die zaken die nu blijkbaar macht over ons hebben. Dan kunnen we het doel ontdekken dat God met ons heeft en kunnen we samen met anderen het verschil maken en verandering brengen.

In de Bijbel lezen we in Johannes 10:10 dat Jezus zegt dat Hij gekomen is om ons “het leven te geven in al zijn volheid”. Jezus belooft aan mensen die in Hem geloven en Hem volgen een leven van voldoening, met blijdschap en met betekenisvolle activiteiten.

In tegenstelling tot wat velen denken, is een leven met God nooit bedoeld als een saai, levenloos en zwaar bestaan. Het is geen leven van moeten en niet meer mogen. Het leven dat God voor de mensen voor ogen had, en heeft, is een leven van vrijheid en voldoening.

Immers, wanneer we leven met voldoening, brengt dit blijdschap en eer aan God. Kerkleider en theoloog John Piper omschreef het ooit als volgt: “God wordt volkomen verheerlijkt in ons als wij volkomen voldoening vinden in Hem“.

Het leven is hard, maar God is goed.
Is een leven van voldoening dan een zorgeloos leven? Meestal niet, omdat het leven meestal niet zorgeloos is. Mensen knappen vaak af op het geloof (of op God) omdat ze niet begrijpen waarom God, als Hij bestaat, bepaalde dingen toelaat. Begrijpelijk want vaak denken we: “het leven is fijn maar God niet”. Het tegendeel is waar: het leven is hard, maar God is goed. God is geen bescherming tegen moeilijkheden of nare gebeurtenissen in het leven maar wel een hulp in en door de moeilijkheden.

Hoe vind ik dat leven met voldoening?
Op de weg naar een leven met voldoening zien we vier stappen:

1. Ken God.
De eerste stap is God leren kennen. Hij heeft jou gemaakt en met een specifiek doel, het is dus logisch dat je daar begint. Zonder God te leren kennen en de beslissing te nemen om Hem te volgen, hebben de andere stappen geen zin.

2. Vind vrijheid.
Wanneer we God hebben leren kennen, is vrijheid vinden de volgende stap. Vaak denken we dat geloven synoniem is met het einde van onze vrijheid maar het tegendeel is waar. God wil jou juist de vrijheid geven om het leven te leiden dat Hij met jou bedoeld heeft.

3. Ontdek je doel.
God heeft jou gemaakt met een bepaald doel voor ogen. Hij wil jou terugbrengen naar jouw oorspronkelijke doel door jou dat te laten ontdekken. Dit doel loopt via jouw talenten, passies, persoonlijkheid en ervaringen. Het is via dit doel dat je het verschil kan gaan maken in andere mensen hun leven en voldoening kan vinden.

4. Maak het verschil.
Voldoening ervaren we niet door aan de zijlijn te staan maar juist door ons met onze talenten en passies in te zetten in dienst van anderen en als onderdeel van een team. De mens is ontworpen om deel te zijn van iets groters: een beweging, een missie, een groter doel, … Zou dit niet de kerk kunnen zijn?

Wat is jouw volgende stap op weg naar een leven met voldoening? Ontdek hier meer info over deze 4 stappen en hun plaats binnen onze kerk.