Ons doel

Ons doel als kerk is om mensen dichter bij God te brengen. We proberen mensen en gezinnen in contact te laten komen met Gods liefde zodat ze een leven van voldoening kunnen leiden.

Ons doel is gebaseerd op twee zaken die Jezus onderwees:

Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.» Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.»
(Matteüs 22:37-39 Bijbel in Gewone Taal)

Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb.
(Matteüs 28:19-20 Bijbel in Gewone Taal)

Alive Kerk wil mensen dichter bij God brengen:

  • Door God te eren met ons leven;
  • Door hen het goede nieuws van het Evangelie te delen;
  • Door hen in contact te brengen met andere christenen om betekenisvolle relaties op te bouwen;
  • Door hen te leiden naar een leven van voldoening;
  • Door hen te helpen om het verschil te maken in de levens van anderen.

Onze visie

Het is onze wens en ons verlangen dat mensen een leven met voldoening gaan leiden door God te leren kennen, vrijheid te vinden, hun doel te ontdekken en het verschil te kunnen gaan maken. Op deze manier kunnen mensen hun weg naar een leven met voldoening vinden.

De kerk die we daarvoor voor ogen hebben, is een kerk die aantrekkelijk, levensveranderend, inspirerend, vormend en eigentijds & relevant is.

Aantrekkelijk
We zien een kerk die naar buiten gericht is, die niet-christenen en kerkverlaters wil bereiken. De kerk die we zien, is aantrekkelijk. We zien een kerk waarop de leden zo fier zijn dat ze er niet kunnen over zwijgen en dat ze spontaan mensen uitnodigen voor de kerkdienst. We zien een kerk die een veilige haven is voor mensen die Jezus nog niet kennen en waar ze kunnen ontdekken wie Jezus is, wat Hij voor hen heeft gedaan en wat Hij voor hen kan betekenen.

Levensveranderend
We zien een kerk die mensen dichter bij God brengt. We zien een kerk waar de mensen anders buitengaan dan dat ze zijn binnengekomen. We zien een kerk die bezoekers verandert in gelovigen en gelovigen in groeiende christenen.

Inspirerend
We zien een inspirerende kerk. We zien een kerk die niet alleen haar eigen leden inspireert maar ook andere kerken, de stad, het land en de maatschappij waarin we ons bevinden. We zien een kerk die inspireert in de manier waarop ze communiceert, het Evangelie verkondigt en uitleeft, de stad dient, kortom in de manier waarop men in de 21ste eeuw kerk is.

Vormend
We zien een kerk die een nieuwe generatie leiders voor de kerk van morgen vormt. We zien een kerk die de kans geeft aan mensen om hun talenten en gaven te ontdekken en in te zetten. Maar we zien ook een kerk die mensen helpt te groeien als christen zodat ze een leven met voldoening vinden.

Eigentijds & Relevant
We zien een kerk die in staat is om eeuwige waarheden niet alleen op een eigentijdse manier te communiceren maar ook op een manier waarbij christenen en niet-christenen begrijpen dat deze waarheden vandaag de dag nog steeds relevant zijn voor hun leven.