waarden-nieuw

Onze waarden

Binnen Alive hebben we 12 waarden die samen onze cultuur als kerk en als organisatie bepalen. Je zou kunnen zeggen dat ze samen de persoonlijkheid van Alive vormen. Het zijn overtuigingen, normen en houdingen die ons leiden in hoe we met elkaar omgaan en hoe we als kerk functioneren.

We staan in eenheid achter de visie.
We geloven dat het belangrijk is dat we met z’n allen in eenheid achter de visie staan zodat we onze focus bewaren op elk moment. We kiezen eenheid boven onze eigen agenda.

We kiezen voor open communicatie.
We geloven dat open communicatie en oprechtheid opbouwt en verbindt. We hebben elkaar nodig om ons aan te scherpen. We zoeken geen conflict, we vermijden geen conflict maar we omarmen het.

We zijn niet gericht op onszelf.
We dienen God door elkaar en anderen te dienen. We begrijpen dat als het team wint, we allemaal winnen. Onze eigen persoonlijke voorkeur komt op de tweede plaats in onze missie om ons doel en de stad te bereiken.

We tonen respect.
We tonen respect en waardering voor elke persoon en elke inbreng. We erkennen dat God ons op vele facetten uniek gemaakt heeft.

We zijn dankbaar.
We nemen niets als vanzelfsprekend. We houden zoveel van onze kerk dat we altijd tevreden zijn met waar we zijn toch houden we teveel van onze kerk om te blijven waar we zijn.

We worden gedreven door genade maar zijn tegelijk gericht op de waarheid.
Genade en waarheid is eerder een evenwichtsoefening dan een probleem om op te lossen. Daarom verkiezen we een oplossing op maat boven een regel uit een reglement.

We stellen ons kwetsbaar op.
Iedereen is welkom, niemand is perfect. We schamen ons niet over het niet perfect zijn. We zijn zo open over onze moeilijkheden, twijfels, zorgen … als we zijn over de zaken die wel goed gaan in ons leven.

We streven naar uitmuntendheid.
Omdat God het beste gaf dat Hij had, eren we Hem door ook het beste van onszelf te geven.

We houden van geven.
Net als God willen we als kerk en individu een voorbeeld zijn in vrijgevigheid. We geloven dat geven de kern is van ons bestaan.

We zijn ervan overtuigd dat alles begint bij geloof.
We geloven dat onze daden zouden moeten voortvloeien uit willen en niet uit moeten. We willen God volgen omdat we geloven dat Hij het beste met ons voor heeft en omdat wij Hem liefhebben.

We bouwen op onze relatie met God.
Onze relatie met God gaat voor op onze bediening voor God. We werken alsof het enkel van ons afhangt maar we bidden ook alsof het enkel van God afhangt. Liefde voor God en voor mensen is onze motivatie.

We zijn positief.
We zijn meer bekend om waar we voor zijn dan waar we tegen zijn. We bouwen samen aan een positieve cultuur van vertrouwen en waardering.