Onze structuur

Gelovigen die hun hart, gezin, talent, tijd en financiën investeren in een lokale kerk verdienen het om vertrouwen te kunnen hebben in het leiderschap van de kerk. Mensen zijn op zoek naar leiders die met integriteit en respect beslissingen nemen die een invloed hebben op hun leven.

1. We worden geleid door Lead Pastors.
De Lead Pastors hebben een bestuurlijke en overzienende rol. Zij zijn eindverantwoordelijk voor zowel de geestelijke als de organisatorische gezondheid van de kerk, met inbegrip van de communicatie van de visie en het overzien van de dagelijkse activiteiten van de kerk.

2. We worden bestuurd door de Bestuurders.
De Bestuurders vormen samen met de Lead Pastors de Raad van Bestuur en zij helpen bij het uitvoeren van de visie en de richting van de kerk. Zij geven mee richting door mee te denken en beslissingen te nemen op het vlak van de 4G’s: grote lijnen van de organisatie, geld, gebouwen en geestelijke aspecten.

Zij verzekeren de gezondheid van de organisatie en zien erop toe dat de middelen van de organisatie optimaal worden ingezet in het belang van de kerk. Als geestelijke leiders dragen de Bestuurders samen met de Lead Pastors zorg voor de ontwikkeling van het geestelijk leven in de kerk. Zij zetten zich in als de eerste en de belangrijkste beschermers en ondersteuners van een positief klimaat in de kerk.

3. We worden bijgestaan door Team Leaders.
De Team Leaders helpen de Lead Pastors in het overzien en het coördineren van hun specifieke afdeling binnen de kerk. De Team Leader geeft leiding, visie en richting. Ze staan in voor de dagelijkse leiding binnen hun specialisatie en zorgen ervoor dat de doelstellingen van Alive bereikt worden.

4. We worden beschermd door Overzieners.
De Overzieners werden aangesteld met het oog op verantwoording. Dit zijn kerkleiders van gerespecteerde kerken die ons kennen en van ons houden. Zij houden toezicht en hebben de taak om de kerk te beschermen d.m.v. advies, gebed en wanneer nodig onderzoek naar eventueel wangedrag van de Lead Pastors.