Ons verhaal

Alive Kerk is niet gebouwd op de inspanningen van enkelen, maar op de toewijding van velen. Het verhaal achter Alive begint echter bij de oorspronkelijke visie van onze Lead Pastors.

Christophe en Brenda zijn beiden op latere leeftijd overtuigd geraakt dat het leven op aarde meer is dan wat ze tot dan geloofden of beseften. Ze hebben de echte vrijheid leren kennen via het geloof in Jezus. Dit hebben zij beiden ervaren in hun persoonlijk leven en wensen het voor vele anderen.

Zij zagen de nood van een kerk met een eigentijdse en relevante aanpak zodat het leven dat Jezus wil geven maximaal kan overgebracht worden aan mensen die ver van God zijn. Sinds 2011 groeide bij hen het verlangen om hier daadwerkelijk iets aan te doen.

Omdat ze beiden beseften dat er een goed fundament nodig was, begon Christophe begin 2012 aan zijn studies voor een Bachelor in de Theologie & Bijbelse Studies. Christophe en Brenda bezochten eigentijdse kerken in het buitenland, woonden conferenties bij en besteedden veel tijd aan onderzoek via literatuur en gesprekken met kerkleiders.

In september 2014 begonnen ze met een team rond hen samen te stellen. Met dit team zouden ze een eigentijdse en relevante kerk neerzetten met Leuven als startpunt om verandering te brengen in het land.

Met een team van bijna 30 enthousiaste medewerkers met dezelfde passie en visie ging op 27 september 2015 Alive Kerk van start met haar eerste zondagsdienst. Vandaag bezoeken meer dan 100 mensen de kerkdienst.

We zijn dankbaar voor alles wat God in de afgelopen jaren voor ons heeft gedaan en we kijken uit naar wat voor ons ligt. Misschien wil jij deel zijn van die toekomst? Dan zien we je graag terug in een van onze samenkomsten.